post2כלליראשי

תחום החוזים בעסקאות מקרקעין הוא תחום מורכב מאין כמוהו והעומדים בפני עסקאות נדל"ן מוצאים עצמם לא אחת מבולבלים מאוד. מדובר במצב מוכר בו מוכר וקונה מנהלים משא ומתן אודות נכס, או אז מוציא המוכר הסכם זכרון דברים לדירה, עליו מתבקש הרוכש לחתום. אבל רגע, האם אפשר לחתום על זכרון דברים לרכישת דירה ? מה משמעותו של הסכם כזה, האם הוא מחייב ומה צריך להיות כתוב בו ? ומה קורה אם לאחר החתימה על זכרון דברים לקניית דירה מתגלה בעיה כלשהי, ואחד הצדדים מבקש לסגת?

זכרון דברים למכירת דירה הוא רק ההתחלה, לאחריו נדרשים הצדדים לחתום על חוזה רכישת דירה וסימני השאלה ממשיכים לצוץ. כיצד נדרש להראות חוזה דירה סטנדרטי, מהם הפרטים הנכללים בו וכיצד אמורים הצדדים להגיע להסכמה אודות חוזה קניית דירה המונח בפניהם? מיהם אנשי המקצוע המלווים הסכם למכירת דירה, והיכן ניתן למצוא הסכם שיתוף במקרקעין דוגמא? באתר זה תמצאו את כל המידע הנדרש אודות החוזים וההסכמים הנחתמים בין שני צדדים בעסקת נדל"ן, כמו גם אפשרות ליצור קשר עם בעלי מקצוע מומחים בנושא זה.

סגור לתגובות.