מידע על לשכת שמאי המקרקעין בישראל

מטרותיה של לשכת שמאי המקרקעין בישראל הן בין השאר לייצג את משרדי שמאים בארץ בפני כל גוף ורשות, לקבוע את ככלי ההתנהגות הנדרשים, ממי שעוסקים בתחום שמאות מקרקעין בישראל ואת סמכויות המקצוע, לטפל בחקיקה הקשורה למקצוע השמאות, להגביר את המודעות של אזרחי ישראל למקצוע ולחשיבותו, לטפח את היחסים בין השמאים ולהעשיר את ידיעותיהם באמצעות כנסים והשתלמויות מקצועיות, כמו גם שמירה על נגישות לחומר מקצועי המתפרסם תדירות .

תחת האחריות של לשכת שמאי המקרקעין בישראל מצויה החובה לשמור על ענייני המקצוע כמו גם לטפל בסכסוכים ואי הסכמות בין שמאים הפועלים בתוקף משרד שמאי מקרקעין כזה או אחר. בזכות שירותי הגישור והבוררות, שמציעה לשכת שמאי המקרקעין בישראל, יכולים השמאים להתנסות במספר דיסציפלינות ולמצוא את הדרך לעבוד בשיתוף עם קולגות למקצוע.

לשכת שמאי המקרקעין בישראל אחראית גם על קידום המקצוע בפני המתעניינים בו. לשם כך, יכולים כל מי שרוצים לעסוק בתור שמאי מקרקעין במרכז ובכל הארץ לפנות אל הלשכה, על מנת לקבל פרטים אודות הדרך הלימודית שיהיה עליהם לעבור, שלבי ההתמחות וכן בדיקות ההסמכה שיצטרכו לעמוד בהן על מנת לפעול כשמאי מקרקעין מן המניין ולייעץ בעסקאות נדלן להשקעה.

לשכת שמאי המקרקעין בישראל שומרת על האתיקה של השמאים בארץ

אחד התפקידים המרכזיים של לשכת שמאי המקרקעין בישראל כאמור לעיל היא השמירה על האתיקה של חבריה. משום כך, כל המעוניין לעסוק בתחום שמאות מקרקעין בישראל חייב בראש ובראשונה לקחת חלק בלשכה ולהימנות על חבריה, זאת כמובן על ידי שיופיע ברשימת שמאי המקרקעין בארץ. על מנת להיות חבר בלשכה, חייב כל שמאי מקרקעין במרכז ובארץ כולה לפעול בהתאם לכללי האתיקה שקבעה הלשכה – כללים אתיים שעוגנו בחוק ומהווים כיום חלק בלתי נפרד מהסמכויות וההגבלות של שמאים באשר הם.

חשוב לדעת, כי כללי האתיקה מתעדכנים תדירות על ידי חברי לשכת שמאי המקרקעין בישראל, זאת על מנת לשמור על רלוונטיות לתנאי השוק, ללחצים המופעלים על אנשי המקצוע בתחום הנדל"ן ולשינויים התדירים המתרחשים בתחום זה מהבחינה הכלכלית והמשפטית. בזכות כללי אתיקה אלה יכולים הצרכנים לדעת כי יזכו לשירות הטוב וההוגן ביותר, כי השמאים למולם הם עובדים פועלים על פי חוק וכי זכויותיהם מוגנות. כמו כן, בכל מקרה של תלונה כלפי משרד שמאי מקרקעין כזה או אחר, ישנה האפשרות לפנות אל מועצת שמאי המקרקעין – כפי שמסביר המדריך לרכישת דירה .

ומהי מועצת שמאי המקרקעין?

ועדת שמאי המקרקעין מונה 11 חברים ומהווה את הגוף המייצג של לשכת שמאי המקרקעין בישראל כולה. מתוקף תפקידיה של מועצת שמאי המקרקעין היא אחראית על ניהול רשימת אנשי שמאות מקרקעין בישראל, אחראית על ביצוע בחינות ההסמכה לשמאים חדשים, רישום מתמחים ופיקוח על אופן התמחותם, וכן יזום וליווי הצעות חוק הקשורים לתחום שמאות מקרקעין בישראל . כמו כן, מהווה מועצת שמאי המקרקעין את הגוף המטפל בתלונות של לקוחות ובעלי עניין כלפי שמאים שלא מילאו תפקידם כהלכה. לשם כך, מפעילה מועצת שמאי המקרקעין ועדת תלונות האחראית לחקור את התלונות המוגשות כלפי משרד שמאי מקרקעין כזה או אחר, וכן מגישה קובלנות אל ועדת המשמעת – אם נדרש.

ביטויים קשורים: עורך דין מקרקעין, לשכת רישום מקרקעין טאבו

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ או כל סוג של המלצה. בכל מצב מומלץ לקבל ייעוץ ממוחים בתחום