ברוכים הבאים לאתר i נדל"ן

השימוש בשרותי האתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה להם.

תנאי שימוש כללים

הגלישה והשימוש באתר זה, על המידע אשר מצויי בו מעת לעת (להלן: "האתר"), הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. .בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:

תאור האתר

 • האתר משמש להעברת אינפורמציה הקשורה לתחום הנדל"ן בארץ ובחו"ל לגולשי ומבקרי האתר (משתמשים) לבין גורמים שונים המציעים שירותים שונים בתחום הנדל"ן.
 • האתר הוא אתר תוכן ואינפורמציה בלבד ואינו עוסק בכל הקשור לליווי משפטי, חוות דעת משפטית, רישון תיווך או כל רישיון אחר הקשור לעולם הנדל"ן.
 • אין לראות במידע המופיע באתר כייעוץ משפטי או יעוץ פיננסי כל שהו.
 • השירותים אותם מעניק האתר הינם חינם לגמרי ללא כל התחייבות או הסכמה של המשתמש שמילא את פרטיו האישיים ושלח את הטופס.

תנאי שימוש באתר

 • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות.
 • משתמש הממלא הטופס, נותן את הסכמתו לאתר למסור את פרטיו כפי שמילא בטופס הרלוונטי, לגופים השונים אשר יקבלו את פרטי המשתמש ואילו יהיו רשאים לפנות לגולש שמילא את הטופס על פי שיקול דעתם הבלעדי ואינם מתחייבים לפנות ו/או לספק שירות למשתמש.
 • כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריות הגולש בלבד וכי ידוע לו כי בעלי האתר לא יהיו אחראים בגין כל טענה כל שהיא, בין טענה ישירה ובין עקיפה, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר.
 • התנהלותו של המשתמש שמילא טופס קשר עם נותני השירותים השונים היא אך ורק בהתאם לשיקול דעתו ובאחריותו ללא קשר לאתר ולבעליו.
 • כל הנוסחים המופיעים באתר- מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

זכויות יוצרים

 • © תוכנו ועיצובו של אתר האינטרנט איי נדל"ן, מוגן בזכויות יוצרים.
 • אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לשדר, כל חלק שהוא מהחומר באתר זה ללא אישור מכתב מבעלי האתר. כל המידע המופיע באתר הוא שייך בבלעדיות לבעלי האתר. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיהם של כל צד שלישי המפרסם תכנים ומידעים באתר, בהתאם להסכמים שונים בין האתר לבינו.

הגבלת אחריות והצהרת פרטיות

 • בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון תמידי של פריצה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לגולשים שמילאו טופס בעם תתרחש פריצה למאגר הנתונים.
 • אין לראות במידע הכלול באתר משום ייעוץ משפטי, ליווי משפטי פרטני או התבססות על הכתוב באתר והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ומתן ייעוץ משפטי המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
 • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות .תל-אביב, המרכז בישראל .

למען ספק, לבעלי האתר אין רישיון עריכת דין / רישיון תיווך/ רישיון ליעוץ מס/ רישון ביטוח / רישיון ביטוח כל שהו

לפניות נא לשלוח אימייל ל [email protected]