מעוניין בטופס זכרון דברים למכירת דירה?

צריך חוזה זכרון דברים למכירת דירה דוגמא?

i נדל"ן הינו אתר מוביל בישראל למידע מקיף בתחום הנדל"ן. האתר מאפשר לכם לקבל הצעות בחינם ממגוון רחב של מומחים בתחום הנדל"ן – עורכי דין בנדל"ן, משפטנים, מתווכי נדל"ן, יועצי מס בנדל"ן, שמאים בנדל"ן, מומחי טאבו ועוד. עתה, כל שתצטרכו לעשות, הוא לבחור את הצעה הטובה ביותר עבור עסקאות הנדל"ן שלך.

פרטים אודות חוזה זכרון דברים למכירת דירה להורדה

כתיבת חוזה זכרון דברים למכירת בית או דירה מבוצעת כאשר שני הצדדים מצהירים על כוונותיהם להשלים את הסכם מכר דירה .טופס זיכרון דברים למכירת דירה הוא חוזה מחייב, המאפשר למוכר ולרוכש לדעת כי הם עומדים להשלים את העסקה ביניהם, כי החיפוש שלהם אחר פרטנר לעסקה תם, וכי הם עומדים לזכות בשקט הנפשי ובסיפוק שיחלו לו.

מטרתו של הסכם זכרון דברים למכירת דירה להורדה (זכרון דברים למכירת בית) היא לסכם את כל פרטי העסקה כפי שהוצגו עד כה – פרטי הנכס, פרטי הצדדים המעורבים בעסקה, וכמובן – סך התשלום עליו סוכם. עם זאת, ישנם פרטים הקשורים בעסקה אשר אינם מסוכמים במהלך הכנת חוזה זכרון דברים מכירת דירה ואודותם נדרשים הצדדים להתדיין. לשם כך, מוסיפים הצדדים את סעיף ההסתייגות, עליו ידובר בהמשך, במסגרתו יכולים הצדדים לסגת מהעסקה מבלי לשלם פיצויים לצד שכנגד (בתוקף נימוקים מוגדרים מראש המוגדרים על ידי עורכי דין מקרקעין).

הצהרותיו של המוכר בעת כתיבת חוזה זכרון דברים למכירת דירה דוגמא

בכתיבת הסכם זכרון דברים מכירת דירה נדרש המוכר להצהיר מספר דברים על הנכס:

  • המוכר מצהיר בתוך טופס זיכרון דברים למכירת דירה (זכרון דברים למכירת בית) כי הוא בעל הנכס, כי הוא בעל הזכות לרשום את הנכס ברישומי מקרקעין, וכי על הנכס אין כרגע כל שעבודים, עיקולים, משכנתאות או תביעת בעלות מכל סוג (את כל אלה כדאי לבדוק דרך לשכת מיסוי מקרקעין תל אביב ובכל הארץ).
  • במידה ויש משכנתא על הנכס, נהוג לציין זאת בתוך טופס זכרון דברים למכירת בית או זכרון דברים לקניית דירה, ולציין כי בעל הנכס יסגור את המשכנתא בעת המכירה או יעביר אותה אל הרוכש, אם יבקש לגרור אותה אליו.
  • חוזה זכרון דברים למכירת בית או דירה כולל גם התחייבות של המוכר להסכים לרישום הערת אזהרה על הנכס לטובת הקונה עד לתאריך מסוים המוסכם על שני הצדדים. כמו כן, כולל זיכרון דברים למכירת דירה הגבלה, כי עד לתאריך זה נדרש לטפל גם באישורי מס שבח ומס רכישת דירה הנדרשים לרישום (המוטלים על הקונה בדרך כלל).
  • בתוךחוזה זכרון דברים למכירת דירה דוגמא מצוין כי המוכר מתחייב להעביר את הנכס למגורי הרוכש עד לתאריך מסוים כשהוא במצבו הנוכחי, בתוספת בלאי סביר.

הצהרותיו של הקונה בעת כתיבת זכרון דברים למכירת דירה

  1. על מנת לכתוב זכרון דברים מכירת דירה יעיל ככל האפשר, יתבקש לעיתים הקונה להצהיר כי בדק את רישומי הנכס במנהל המקרקעין או בטאבו וכי הוא מאשר כי רישומי הנכס תקינים.זיכרון דברים למכירת דירה
  2. במידה והרוכש טרם ביצע את הבדיקות המתאימות, נהוג להוסיף סעיף הסתייגות שיאפשר לו לסגת מאותו זכרון דברים למכירת דירה שנכתב. עם זאת, במקרים אלה יכול סעיף ההסתייגות לפתוח פתח לנסיגות נוספות ולכן רצוי להימנע ממנו.
  3. בתוך טופס זכרון דברים למכירת בית או דירה כתוב מועד המסירה של הנכס אליו מתחייבים הצדדים לאחר שיחתמו על הסכם למכירת דירה. בעוד המוכר מתחייב להעביר את הנכס לידיו של הרוכש, הרי שהרוכש מצידו מתחייב להשלים את התשלומים החלים עליו לפי הסדר התשלומים שסוכם בין הצדדים.זיכרון דברים למכירת דירה
  4. חוזה זכרון דברים למכירת דירה להורדה מפרט את הסדרי התשלומים בטבלה מסודרת – מהם הסכומים שיש להעביר ומהם מועדי ההעברה.זיכרון דברים למכירת דירה
  5. וכמובן – זכרון דברים למכירת דירה דוגמא מפרט את מנגנון הפיצויים שיחול על מי מהצדדים במקרה של הפרת התנאים הרשומים במסמך (איחור במסירת הנכס או איחור בהעברת התשלומים) או במקרה של נסיגה כוללת מהסכם למכירת דירה .

ביטויים קשורים: עורך דין חוזים, הסכם מכר דירה דוגמא, הסכם זכרון דברים,טוםפס זכרון דברים למכירת דירה,הסכם זכרון דברים למכירת בית,זיכרון דברים למכירת דירה

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ או כל סוג של המלצה. בכל מצב מומלץ לקבל ייעוץ ממוחים בתחום