קבלתם הודעה על דרישת תשלום היטל השבחה מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה?

קבלתם דרישת תשלום מאת רשות מקרקעי ישראל בגין שימוש חורג?

רוצים להגיש השגות על דרישות מס אלו?

זקוקים לשמאי מקרקעין לצורך ייצוגכם בועדות הערר?

חברתנו המתמחה בייצוג בהליכי השגות לצורך ערעור על דרישות מיסוי אלו, וגאה בהשגות מרשימות בהפחתות ניכרות של עשרות אחוזים ועד כדי ביטול מלוא דרישת המס! השאירו פרטים בטופס ונשמח לסייע לכם לבדוק היתכנות להפחתת היטל השבחה, והגשת השגה על גובה שומת מקרקעין.

לאחרונה, החלו בעלי נחלות ומשקי עזר ובעלי קרקעות חקלאיות במושבים לקבל דרישות לתשלומי היטלי השבחה בגין עסקאות מכר וכן תביעות בגין תשלומי דמי שימוש רטרואקטיביים בגין שימושים במקרקעין הנוגדים את השימוש המותר במקרקעין בהתאם לשימושים שניתנו להם בחוזי החכירה.

החל מחודש מאי 2009, בעקבות תיקון 84 בנושא השינויים בתהליך הגשת עירעור או השגה על גובה השומה, לא ניתן יותר להגיע לשומה מוסכמת, והדרך החוקית היום לערער על גובה השומה הינו באמצעות שמאי מכריע וועדות הערר.

  • את הערעור יש להגיש תוך פרק זמן קצר מאוד מיום קבלת ההודעה לתשלום היטל השבחה.
  • על השגות בגין דרישת תשלומי היטלי ההשבחה הנדרשות מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה ניתן להגיש השגה תוך 45 יום ממועד קבלת השומה.
  • על השגות בגין דרישת תשלומים הנדרשות מאת רשות מקרקעי ישראל ניתן להגיש השגה תוך 30 יום ממועד קבלת השומה.

לאור ניסיוננו הרב, הצלחנו במקרים רבים להפחית בצורה משמעותית את גובה השומה. השאירו פרטים בטופס, ונשמח לבדוק עבורכם את הפחתת דמי השימוש והיטלי ההשבחה במקרקעין.