Considerations in selecting home insurance

השיקולים בבחירת ביטוח דירה אנחנו מודעים היטב לכך שרכישת דירה היא תהליך ארוך ומייגע. עם זאת, התהליך אינו מסתיים עם הכניסה לדירה כמובן… אנחנו לא מתכוונים לכך שיש למקם את כל הרהיטים ולדאוג לשיפוצים אחרונים, אלא דווקא לכך שישנו צורך … המשך קריאה ←

הסכם שיתוף מקרקעין

מהו הסכם שיתוף במקרקעין? הסכם שיתוף מקרקעין משמש כלי לחלוקת זכויות של מספר בעלים על שטח קרקע, כאשר אין אפשרות לרשום את החלוקה בטאבו. … המשך קריאה ←